Waterdichting kelder

Horizontale afdichting

Vocht stijgt in muren boven het maaiveld op door de capillairen van de muur. Om dit te verhinderen kan een horizontale afdichting worden toegepast. Hiervoor wordt eerst een rij boorgaten in de holtevrije muur aangebracht, om de 15 tot zo centimeter, onder een hoek van 30 graden (rond zo mm). Via de boorgaten wordt een injectievloeistof in de muur gebracht met behulp van speciale kunststof bussen. Deze bussen worden 14 dagen in de boorgaten van de vochtige muur gehangen en voorzien van de injcctìevloeistof. De capillairvcrnauwen­ e en waterafwijzende werking van de injectievloeistof zorgt voor een horizontale, capillairbrekende laag in de muur, waardoor vocht niet meer kan opstijgen.

Deze methode is alleen geschikt voor muren met een vochtigheidspercentage tot 60 procent en niet bij drukkend water. Holle ruimtes en scheuren moeten vooraf meteen speciale vulmortel worden gevuld. Deze vulmortel wordt later ooli gebruikt om de boorgaten te sluiten.

Een onderkelderd gebouw

Bij een onderkelderd gebouw hangt de plaats van de horizontale afdichting af van de verticale afdichting van de keldermuur: aan de binnen- of buitenkant? Als aan de buitenkant een afdichtingslaag tegen indringend vocht is aangebracht, moet de horizontale afdichting bij de keldervloer, dus van binnenuit, worden geplaatst. Bij een afdichting van de muur aan de binnenzijde wordt de horizontale afdichting buiten, boven het maaiveld, maar nog onder het kclderplafond aangebracht.

Als er geen kelder is, wordt de horizontale afdichting ter hoogte van het maaiveld geplaatst. De horizontale afdichting kan zowel van binnen als van buiten worden aangebracht.

Vraag gratis offertes aan.

Bron: RenovatieTotaal